Špión pojištění

Přebytek nabídky pojištění a pojišťovacích agentů a reprezentantů vede k tomu, že lidé obecně ztrácí zájem se pojištěním zabývat.
Tristní tento postoj může být pro firmu a podnikatele, kde jedna nemilá náhoda může tvrdě dopadnout na běžný provoz a finance.
Dalším úskalím pro firmy a podnikatele může být, že pojištění neřeší komplexně, ale jen nárazově, tzv. když potřebují a pak sami ztrácí přehled.
Neví, co mohou uplatnit ze svých pojistek a tím se jejich pojištění stává zbytečným. Nehovoříme zde o vytěžování pojistek nebo podobných nekalých praktikách, ale o tom, že pojištění máme pro nenadálé situace, ale pak je také třeba vědět, kdy se na pojišťovnu obrátit a také to udělat.

Jsme si této skutečnosti vědomi a rádi bychom Vám nabídli pomocnou ruku v podobě našeho "špióna pojištění".
Vezmeme si pod lupu Vaše stávající pojistné smlouvy a pojistky a podrobíme je důkladné analýze.

Výstupem našeho zkoumání bude dokument "špiónova složka", ve které se dozvíte, které z Vašich pojistek je vhodné upravit - a to jak navýšením, tak snížením pojistných částek/limitů a dále se dozvíte, která rizika nemáte dostatečně nebo vůbec zabezpečena, případně která zabezpečená rizika jsou pro Vaši činnost zbytečná a není třeba za ně platit a samozřejmě další užitečné informace a doporučení.

Jak s doporučními naložíte - tedy zda je přijmete a změny na pojištění provedete je už na Vaší zodpovědnosti.

Stejně tak jako výběr, jakým způsobem tyto změny provedete. Rozhodně Vás nebudeme nutit a přesvědčovat, že musíte tyto změny provést přes nás, pokud již máte svého pojišťovacího poradce.

Práce "špióna" patří k činnostem, které jsou zpoplatněny a nejsou hrazeny žádno pojišťovnou.
Je samozřejmost, že budou-li doporučené změny provedeme naším prostřednictvím, poskytneme Vám "špiónovu" práci 75 % slevu.

Jestli nás chcete kontaktovat klikněte ZDE

Aktuality | O nás | Prevence škod  | Špión pojištěníCo nabízíme | Kontakt

Copyright © 2012. All Rights Reserved.